Курсове за зрелостен изпит по английски език, математика и география и икономика

Описание на курса

  • обучението се извършва по програмата на МОН за съответния зрелостен изпит
  • продължителността на курса е 90 учебни часа
  • цената на курса е две вноски по 320 лв. Първата вноска се заплаща при записването, а втората – през януари. Цената включва  занятията, материали, пробни изпити.
  • начало на курса при сформиране на група.
  • занятията се провеждат в събота и в някои недели, по 3 учебни часа
  • всеки курс може да се комбинира с курса за зрелостен изпит по български език и литература.

Отстъпки

При записване на два курса учениците ползват 8% отстъпка от таксата за обучение.

Текуща информация

По време на курса родителите и учениците получават своевременно цялата необходима информация, свързана с конкурсните изпити, образуването на бала, подаването на документите, включително и консултации за избор на специалност и участие в класиранията.