За нас

Център за професионално обучение и подготовка „ИНФОРМА“ е частен център за професионално обучение в самия център на град Пловдив. Учебният център в Пловдив е с лиценз № 200812640 / 19.11.2008 г., издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерския съвет за извършване и удостоверяване на професионално обучение.

ЛИЦЕНЗИ