Професионално обучение

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

СЧЕТОВОДСТВО

 • Оперативно счетоводство

ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

 • Организация на хотелиерството
 • Организация на обслужването в хотелиерството
 • Организация на туризма и свободното време
 • Екскурзоводско обслужване
 • Туристическа анимация

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

 • Компютърна грамотност и текстообработване
 • Графичен дизайн
 • Компютърна анимация
 • Електронна търговия
 • Компютърни мрежи

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 • Маркетингови проучвания

ЕКОЛОГИЯ

 • Екология и опазване на околната среда
 • Озеленяване и цветарство

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

 • Козметика

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 • Умения за общуване
 • Ефективна комуникация с клиенти
 • Водене на преговори
 • Работа в екип
 • Ефективно управление на времето
 • Мотивационни обучения
 • Работа в условия на стрес
 • Качествено обслужване на клиенти
 • Успешен разговор с клиенти
 • Успешна комуникация с медиите
 • Управление на конфликти
 • Лидерски умения
 • Получаване и даване на обратна връзка
 • Обучение на обучаващи
 • Умения за преодоляване на съпротиви
 • Бизнес етикет
 • Работа с трудни клиенти
 • Административно обслужване

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ А1, А2, В1, В2, С1, С2

 • Английски език
 • Немски език
 • Испански език
 • Френски език
 • Гръцки език
 • Италиански език
 • Руски език
 • Китайски език
 • Български език за чужденци

ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

 • Здравен асистент
 • Здравни грижи
 • Болногледач
 • Подпомагане на деца
 • Подпомагане на възрастни

СТРОИТЕЛСТВО

 • Бояджийски работи
 • Армировка и бетон
 • Кофражи
 • Мазилки и шпакловка
 • Вътрешни облицовки и настилки
 • Външни облицовки и настилки
 • Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
 • Зидарии
 • Сухо строителство
 • Вътрешни ВиК мрежи
 • Пътно-строителна техника