Курс за първоначална подготовка на охранители

Всяка седмица курс за първоначална подготовка на охранители – 30 учебни часа. Цена – 60 лв.