Охранителна дейност

  • Физическа охрана
  • Банкова охрана и инкасова дейност
  • Лична охрана
  • Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи
  • Специализирана охрана на учебни заведения
  • Охранително обследване
  • Проектиране, доставка и монтаж на СОТ
  • Изграждане на системи за видеонаблюдение
  • Обучение на персонал за реакция при възникване на стихийни бедствия и аварии

ВСЯКА СЕДМИЦА

Курс за първоначална подготовка на охранители.