Bulgarian language courses for foreigners (курсове по български език за чужденци)

The courses promote successful learning of literary norms of modern Bulgarian language.

  • The course duration is 90 study hours
  • Price of the course: three instalments of 270 BGN each

Осигуряват успешното усвояване на книжовните норми на съвременния български език.

  • продължителността на курса е 90 учебни часа
  • цената на курса е три вноски по 270 лв.