Курс за зрелостен изпит по български език и литература

Описание на курса

  • обучението се извършва по програмата на МОН за зрелостен изпит
  • продължителността на курса е 90 учебни часа
  • цената на курса е две вноски по 320 лв. Първата вноска се заплаща при записването, а втората – през януари. Цената включва  занятията и материали, пробни изпити.
  • начало на курса при сформиране на група.
  • занятията се провеждат в събота и в някои недели, по 3 учебни часа