Целогодишна подготовка по български език, литература и математика за НВО след 7. клас

Време и място на провеждане

Занятията се провеждат по предварително изготвен график – в неучебни дни, в събота, от 8:30 ч. до 13:30 ч. (единият предмет от 8:30 ч. до 10:45 ч., половин час почивка, другият предмет от 11:15 ч. до 13:30 ч.). Пробните изпити към курса, както и някои занятия, се провеждат в неделя.

Учениците ще получат календарния график за разпределението на занятията по дати на първото занятие.

Описание на курса

Обучението се извършва по програмата на МОН за кандидатстване след 7. клас. Учителите са утвърдени професионалисти с дългогодишен педагогически опит.

Към всяко занятие има домашна работа, която се проверява от преподавателите и се връща на учениците. Специално внимание в процеса на обучение се отделя на контрола под формата на текущи тестови изпитвания и пробни изпити.

Към курса на обучение са предвидени 6 пробни изпита (по 3 за всеки от предметите). На тях се явяват и ученици, които не посещават школата. След всеки пробен изпит се прави статистически анализ за представянето на нашите ученици на всяка една от задачите, като резултатите от него ни помагат за максимално изчистване на пропуските преди самия изпит.

Продължителност на курса

  • 204 учебни часа (по 45 минути) при обучение по двата предмета;
  • 102 учебни часа (по 45 минути) при обучение по един предмет.

Записване и допълнителна информация

Записването може да стане с внасяне на депозит от 100 лв. Таксата за обучение се внася на три вноски, разпределени равномерно през учебната година.

Такса за обучение

  • за двата предмета е три вноски по 470 лв.
  • за един предмет е три вноски по 250 лв.