Ние Ви предлагаме

  1. Учебни програми, съобразени с държавните образователни изисквания за всяка професия и лицензирани от НАПОО.
  2. Квалифицирани преподаватели с продължителен професионален и педагогически стаж.
  3. Издаване на легитимни свидетелства или удостоверения за проведеното професионално обучение.
  4. Възможност за комбинирано обучение по предлаганите краткосрочни курсове.
  5. Форми на обучение – дневна, вечерна, съботно-неделна, индивидуална.

Провежданите програми и курсове на обучение от центъра за професионално обучение Информа- гр. Пловдив са предназначени за:

  • всички, които искат да получат квалификация или преквалификация в професионалното си развитие.
  • всички, които искат да започнат нов бизнес или нова работа.
  • всички, които желаят да усъвършенстват своите познания, да ги осъвременят и разширят спрямо новите изисквания на икономиката, комуникациите и информационното общество.

Нови професионални хоризонти с програмата „Ваучери за заети лица“ 2017-2020

След успешно приключилата програма „Аз мога повече“. Европейският съюз финансира поредната кампания, насочена към квалификацията на вече заетите кадри. Това е нова програма „Ваучери за заети лица“, която обхваща периода 2017-2020. Тя дава възможност на вече работещи лица да придобият нови умения или да развият старите, да израстнат професионално и кариерно, с помощта на ваучери. Самото обучение ще се предоставя от доставчици на обучение – обучаващи институции, които отговарят на условията посочени от Агенцията по заетостта.

Евросъюза отпуска финансиране на ваучерите за професионални обучения и за ключови компетенции по програмата на 85% от цената на обучението, останалите 15% се заплащат от лицето, получило ваучер за обучение.

Ние ви предлагаме ваучери по езикови обучения – английски и руски език, както и различни компютърни обучения.